ทัวร์เวียดนาม GREAT SOUTH VIETNAM 4D3N (VJ) Oct-Jan'19 ทัวร์เวียดนามดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์เวียดนาม GREAT SOUTH VIETNAM 4D3N (VJ) Oct-Jan'19 ทัวร์เวียดนามดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 9,999 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_SGN10_VJ
สถานะสินค้า:

โฮจิมินท์-มุยเน่-ดาลัท

เข้าโฮจิมินท์...ออกดาลัท

เที่ยวครบ สบาย ไม่ย้อน ROUTE

อากาศหนาวเย็นทั้งปี พักดาลัท 2 คืน

พิเศษ!! เมนูสุกี้หม้อไฟ 

พร้อมชมฟาร์มชะมด

FREE!! ถุงผ้า+พัด+หมวก

ทัวร์เวียดนามดีที่สุด กับมิร่าออนทัวร์


 

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
11 – 14 ตุลาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999
14 – 17 ตุลาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999
18 – 21 ตุลาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999
21 – 24 ตุลาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999
25 – 28 ตุลาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999
26 – 29 ตุลาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999
02 – 05 พฤศจิกายน 2561 9,999 9,999 9,999 3,000 6,999
09 – 12 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,599
16 – 19 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,599
23 – 26 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,599
30 พ.ย. – 03 ธ.ค. 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,599
06 – 09 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,599
07 – 10 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,599
13 – 16 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999
14 – 17 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999
20 – 23 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999
21 – 24 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 8,999
27 – 30 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,599
01 – 04 มกราคม 2562 13,999 13,999 13,999 3,000 9,599
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
และหัวหน้าทัวร์ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน