ทัวร์เกาหลี KOREA SKI SO COOL 5D3N BY TG (Dec'18) ทัวร์เกาหลีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์เกาหลี KOREA SKI SO COOL 5D3N BY TG (Dec'18) ทัวร์เกาหลีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 23,999 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_AZICN37_TG
สถานะสินค้า:
โดยสายการบินไทย  TG

เล่นสกีสุดมันส์ พักสกรีรีสอร์ทสุดหรู

เที่ยวนามิ เกาะโรแมนติก

ชิมสตรอเบอร์รี่จากไร่

พิเศษ!! ปิ้งย่าง..สไตล์เกาหลี

ทัวร์เกาหลีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 

อัตราค่าบริการ เกาหลี 5 วัน 3 คืน (THAI AIRWAYS)
KOREA SKI SO COOL สกี - โซล – โซล
 
กำหนดการเดินทาง
ธันวาคม 2561
ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
ราคา
จอยแลนด์
(ไม่รวมตั๋ว)
ราคา
เด็กอายุไม่เกิน
2 ขวบ
พัก
เดี่ยว
เพิ่ม
03 – 07 ธันวาคม 2561 25,999 9,900 5,900 7,000
08 – 12 ธันวาคม 2561 23,999 9,900 5,900 7,000
10 – 14 ธันวาคม 2561 23,999 9,900 5,900 7,000
11 – 15 ธันวาคม 2561 23,999 9,900 5,900 7,000
12 – 16 ธันวาคม 2561 23,999 9,900 5,900 7,000
14 – 18 ธันวาคม 2561 23,999 9,900 5,900 7,000
15 – 19 ธันวาคม 2561 23,999 9,900 5,900 7,000
16 – 20 ธันวาคม 2561 23,999 9,900 5,900 7,000
17 – 21 ธันวาคม 2561 23,999 9,900 5,900 7,000
21 – 25 ธันวาคม 2561 26,999 9,900 5,900 7,000
22 – 26 ธันวาคม 2561 26,999 9,900 5,900 7,000
23 – 27 ธันวาคม 2561 26,999 9,900 5,900 7,000
24 – 28 ธันวาคม 2561 26,999 9,900 5,900 7,000
25 – 29 ธันวาคม 2561 26,999 9,900 5,900 7,000
26 – 30 ธันวาคม 2561 26,999 9,900 5,900 7,000
31 ธ.ค. – 04 ม.ค. 2562 31,999 9,900 5,900 7,000
 
 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***
 ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 50,000 วอน /ทริป/ท่าน
หรือท่านละ 1,750 บาท/ทริป/ท่าน**