ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน SHINING IN MYANMAR 3D2N By SL (Oct-Dec'18) ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน SHINING IN MYANMAR 3D2N By SL (Oct-Dec'18) ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 9,888 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_RGN03_SL
สถานะสินค้า:

ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน

สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า

ร่วมตักบาตรพระสงฆ์วัดไจ้คะวาย

แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ

พิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา


ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
06 – 08 กรกฎาคม 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 6,888
13 – 15 กรกฎาคม 2561 9,999 9,999 9,999 3,000 6,999
20 – 22 กรกฎาคม 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 6,888
28 – 30 กรกฎาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
03 – 05 สิงหาคม 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 6,888
10 – 12 สิงหาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3,000 8,888
17 – 19 สิงหาคม 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 6,888
24 – 26 สิงหาคม 2561 9,999 9,999 9,999 3,000 6,999
31 ส.ค. – 02 ก.ย. 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 6,888
07 – 09 กันยายน 2561 9,888 9,888 9,888 3,000 6,888
21 – 23 ตุลาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
ตั้งแต่กรุ๊ปวันที่ 9 พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไปไฟล์ทขากลับจะเป็นเวลา 19.25 : 21.25
09 – 11 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
16 – 18 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
08 – 10 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599
14 – 16 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
21 – 23 ธันวาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
29 – 31 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 3,500 10,599
**ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***