ทัวร์จีนเจิ้งโจว ซีอาน กองทหารจิ๋นซี 5 วัน 4 คืน (WE) ก.ย.61 ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์จีนเจิ้งโจว ซีอาน กองทหารจิ๋นซี 5 วัน 4 คืน  (WE) ก.ย.61 ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 22,900 บาท
รหัสสินค้า: GO1_CGO-WE004
สถานะสินค้า:
ไม่เข้าร้านรัฐบาล • ถ้ำแกะสลักสวยงามติดอันดับโลก ถ้ำหลงเหมิน • สุสานทหารดินเผาจิ๋นซี กองทัพทหารดินเผา สุดอลังการ • วัดเส้าหลิน ต้นตำรับวิชากังฟู สืบทอดจาก ปรมาจารย์ตั๊กม้อ • อุทยานหยุนไถซาน ชมขุนเขางดงามสลับผืนน้ำสีฟ้าคราม

ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 
   กำหนดการเดินทาง  
วันที่ 14-18 กันยายน 2561 22,900.-
วันที่ 19-23 กันยายน 2561 22,900.-
 
 
 
หมายเหตุ : ไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีน ท่านละ 1,500 บาท
ไม่รวม ค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทริป
** โปรแกรมอาจจะมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมของสภาพอากาศและฤดูกาล **