ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 6D4N ซุปตาร์ เจาะลึก (AUTUMN) (Sep-Oct'18) ทัวร์ญี่ปุ่น ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น HOKKAIDO 6D4N ซุปตาร์ เจาะลึก (AUTUMN) (Sep-Oct'18) ทัวร์ญี่ปุ่น ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 28,888 บาท
รหัสสินค้า: TTN_XJ73_XJ
สถานะสินค้า:
โดยสายการบินแอร์เอเชีย เอ็กซ์ (XJ)
ฮอกไกโด เที่ยวทุกวัน ไม่มีวันอิสระ
นั่งกระเช้าคุโรดาเกะ ชมวิว อุทยานแห่งชาติ ไดเซ็ทสึซัง
สัมผัสความน่ารัก ของสัตว์เมืองหนาว ณ สวนสัตว์อาซาฮิยาม่า
ลิ้มรสความอร่อยของราเมนต้นตำรับที่ หมู่บ้านราเมน
สัมผัสบรรยากาศแสนโรแมนติก ณ เมืองโอตารุ
เยือนหุบเขานรกจิโกกุดานิ ชมหมีภูเขาไฟโชวะ
ช้อปปิ้งจุใจ ทานุกิโคจิ ซูซูกิโนะ มิตซุยเอ้าท์เลทและ อิออนทาวน์
เดินทางกับคนรู้จริงเรื่องฮอกไกโด
พิเศษ!!! บุฟเฟต์ขาปู ++++ Free!! Wi-fi บนบัสตลอดรายการ


ทัวร์ญี่ปุ่น ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

 

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว กรุ๊ปไซส์
03-08 กันยายน 2561 28,888.- 8,900.- 34+1
07-12 กันยายน 2561 32,888.- 8,900.- 34+1
10-15 กันยายน 2561 29,888.- 8,900.- 34+1
14-19 กันยายน 2561 32,888.- 8,900.- 34+1
17-22 กันยายน 2561 32,888.- 8,900.- 34+1
21-26 กันยายน 2561 32,888.- 8,900.- 34+1
24-29 กันยายน 2561 30,888.- 8,900.- 34+1
28 กันยายน – 03 ตุลาคม 2561 34,888.- 8,900.- 34+1
01-06 ตุลาคม 2561 33,888.- 8,900.- 34+1
05-10 ตุลาคม 2561 34,888.- 8,900.- 34+1
08-13 ตุลาคม 2561 35,888.- 8,900.- 34+1
12-17 ตุลาคม 2561 36,888.- 8,900.- 34+1
15-20 ตุลาคม 2561 35,888.- 8,900.- 34+1
19-24 ตุลาคม 2561 36,888.- 8,900.- 34+1
22-27 ตุลาคม 2561 35,888.- 8,900.- 34+1
 
** ปล. ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ // เด็กอายต่ำกว่า 2 ปี (Infant) ราคา 9,000 บาท // ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ 1,200 บาท/ท่าน/ทริป