ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ (AUTUMN) By TR (Sep-Nov'18) ทัวร์ญี่ปุ่น ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น OSAKA TAKAYAMA KYOTO 5D4N ซุปตาร์ ทตโทริ (AUTUMN) By TR (Sep-Nov'18) ทัวร์ญี่ปุ่น ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 25,888 บาท
รหัสสินค้า: TTN_TR17_TR
สถานะสินค้า:
โดยสายการบิน  SCOOT (TR)
ฤดูกาลแห่งใบไม้เปลี่ยนสี
เยือนหมู่บ้านมรดกโลก ชิราคาวาโกะ
เที่ยวเมืองเก่าสไตล์ Little Edo ณ เมืองทาคายาม่า
เยือนเมืองหลวงเก่าเกียวโต คินคะคุจิ
เที่ยวเมืองทตโทริ เยือนทะเลทรายญี่ปุ่น ย้อนรอยบ้านเกิดโคนัน ยอดนักสืบจิ๋ว
ชมปราสาทโอซาก้า และช้อปปิ้งจุใจ ย่านชินไซบาชิ และเอ็กซ์โปซิตี้
ฟรี!!!  WIFI บนบัส ตลอดการเดินทาง
มีน้ำดื่มบริการบนรถบัสวันละ 1 ขวด


ทัวร์ญี่ปุ่น ดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

 

 
วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ พักเดี่ยว จำนวน
26-30 กันยายน 2561 25,888.- 8,900 34+1
03-07 ตุลาคม 2561 28,888.- 8,900 34+1
10-14 ตุลาคม 2561 28,888.- 8,900 34+1
17-21 ตุลาคม 2561 28,888.- 8,900 34+1
24-28 ตุลาคม 2561 28,888.- 8,900 34+1
31 ตุลาคม-04 พฤศจิกายน 2561 27,888.- 8,900 34+1
07-11 พฤศจิกายน 2561 28,888.- 8,900 34+1
14-18 พฤศจิกายน 2561 28,888.- 8,900 34+1
21-25 พฤศจิกายน 2561 28,888.- 8,900 34+1
 
** ปล. ราคานี้ไม่รวมค่าทิปไกด์ท่านละ 1,000 บาท/ทริป**
ไม่มีราคาเด็ก เนื่องจากเป็นราคาพิเศษ / เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี (Infant) ราคา 7,900 บาท/ท่าน