ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4D3N By FD (Jan-May'19) ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์มาเก๊า จูไห่ เซินเจิ้น ฮ่องกง 4D3N By FD (Jan-May'19) ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 9,999 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_HKG01_FD
สถานะสินค้า:

เที่ยวเต็มวัด ไปเช้า - กลับดึก

ช้อปปิ้งสุดมันส์ ถนนนาธาน หลอวู่เซ็นเตอร์

ไหว้พระขอพรวัดอาม่า วัดหวังต้าเซียน วัดผู่โถว

มื้อพิเศษ.. เป็ดปักกิ่ง เป๋าฮื้อ ไวน์แดง

ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

 

อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง 1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยวเพิ่ม
10 – 13 มกราคม 2562 9,999 9,999 9,999 4,500
17 – 20 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 4,500
19 – 22 มกราคม 2562 11,999 11,999 11,999 4,500
21 – 24 กุมภาพันธ์ 2562 12,999 12,999 12,999 4,500
22 – 25 กุมภาพันธ์ 2562 12,999 12,999 12,999 4,500
23 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 12,999 12,999 12,999 4,500
09 – 12 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500
14-  17 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500
16 – 19 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500
21 – 24 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500
22 – 25 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500
23 – 26 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500
28 – 31 มีนาคม 2562 12,999 12,999 12,999 4,500
29 มี.ค. – 01 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 4,500
30 มี.ค. – 02 เม.ย. 2562 12,999 12,999 12,999 4,500
04 – 07 เมษายน 2562 12,999 12,999 12,999 4,500
11 – 14 เมษายน 2562 15,999 15,999 15,999 4,500
13 – 16 เมษายน 2562 19,999 19,999 19,999 4,500
18 – 21 เมษายน 2562 11,999 11,999 11,999 4,500
19 – 22 เมษายน 2562 12,999 12,999 12,999 4,500
20 – 23 เมษายน 2562 12,999 12,999 12,999 4,500
09 – 12 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 11,999 4,500
23 – 26 พฤษภาคม 2562 11,999 11,999 11,999 4,500
 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***
** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 200 หยวน /ทริป/ท่าน