ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย

ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง 6 วัน 5 คืน โดยสายการบินไทย
ราคา: 20,900 บาท
รหัสสินค้า: GHD-PEK-TG002
สถานะสินค้า:
ปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ รถไฟความเร็วสูง
 
6 วัน    5 คืน   โดยสายการบินไทย

 
   กำหนดการเดินทาง  
วันที่ 22 – 27 ส.ค. 2561 20,900.-
วันที่ 24 – 29 ส.ค. 2561 21,900.-
วันที่ 04 – 09 ก.ย. 2561 21,900.-
วันที่ 08 – 13 ก.ย. 2561 21,900.-
วันที่ 11 – 16 ก.ย. 2561 22,900.-
วันที่ 13 – 18 ก.ย. 2561 22,900.-
วันที่ 15 – 20 ก.ย. 2561 22,900.-
วันที่ 18 – 23 ก.ย. 2561 22,900.-
วันที่ 20 – 25 ก.ย. 2561 21,900.-
วันที่ 25 – 30 ก.ย. 2561 22,900.-
วันที่ 18 – 23 ต.ค. 2561 25,900.-
วันที่ 19 – 24 ต.ค. 2561 25,900.-
วันที่ 20 – 25 ต.ค. 2561 24,900.-
วันที่ 23 – 28 ต.ค. 2561 24,900.-
วันที่ 24 – 29 ต.ค. 2561 24,900.-
วันที่ 25 – 30 ต.ค. 2561 24,900.-
วันที่ 26 – 31 ต.ค. 2561 24,900.-
วันที่ 27 ต.ค. – 01 พ.ย. 2561 24,900.-
วันที่ 30 ต.ค. – 04 พ.ย. 2561 24,900.-
วันที่ 06 – 11 พ.ย. 2561 24,900.-
วันที่ 07 – 12 พ.ย. 2561 24,900.-
วันที่ 08 – 13 พ.ย. 2561 24,900.-
วันที่ 09 – 14 พ.ย. 2561 24,900.-
วันที่ 10 – 15 พ.ย. 2561 24,900.-
วันที่ 13 – 18 พ.ย. 2561 24,900.-
 
 
หมายเหตุ : รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าจีนแบบเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท
ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์และคนขับรถ รวม 250 หยวน /ท่าน/ทริป **เด็กเก็บเท่าผู้ใหญ่**
**เด็กอายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์เก็บเพิ่มท่านละ 3,000 บาท จากราคาทัวร์**
 
 
  เส้นทางการเดินทาง
  โปรแกรมการเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)– ปักกิ่ง(สนามบินปักกิ่งแคปิตอล)(10.10-15.50)  – ถนนหวังฝูจิ่ง   ???? YITEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
2 ปักกิ่ง – จัตุรัสเทียนอันเหมิน – พระราชวังกู้กง – ผลิตภัณฑ์ยางพารา – หอฟ้าเทียนถาน – กายกรรมปักกิ่ง ???? ???? ???? YITEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
3 ศูนย์หยก – กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน – ศูนย์ผลิตภัณฑ์ไข่มุก – ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสระว่ายน้ำ – พระราชวังฤดูร้อน ???? ???? ???? YITEL HOTEL หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
4 ร้านผีเซี๊ยะ – ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย – นั่งรถไฟความเร็วสูงสู่เซี่ยงไฮ้ – ศูนย์ชาจีน ???? ???? ???? HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว
5 เมืองโบราณจูเจียเจี่ยว+ล่องเรือ – ลอดอุโมงค์เลเซอร์ – หาดไว่ทาน – ศูนย์แพทย์แผนจีน+บัวหิมะ – ถนนนานกิง ???? ???? ???? HOLIDAY INN EXPRESS หรือเทียบเท่าระดับ 4 ดาว