ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ทุ่งลาเวนเดอร์-ช้อปปิ้งชินจูกุ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 5D3N BY XJ (มิ.ย.-ส.ค.61) ทัวร์ญี่ปุ่นดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว ทุ่งลาเวนเดอร์-ช้อปปิ้งชินจูกุ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ 5D3N BY XJ (มิ.ย.-ส.ค.61) ทัวร์ญี่ปุ่นดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 17,776 บาท
รหัสสินค้า: JWL_JJP03_XW
สถานะสินค้า:
ทัวร์ญี่ปุ่น เที่ยวโตเกียว 5วัน3คืน

ล่องเรือโจรสลัด ที่ทะเลสาบอาชิ  ทุ่งลาเวนเดอร์  ช้อปปิ้งชินจูกุ
“หอคอยโตเกียวสกาย ทรี” (Tokyo Sky tree)


บินโดย สายการบินนกสกู๊ต   (เดินทาง มิ.ย.-ส.ค.61)


ทัวร์ญี่ปุ่นดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์


 
อัตราค่าบริการทัวร์
วันเดินทาง
ราคา เด็กอายุต่ำกว่า 2 ปี พักเดี่ยว ราคาไม่รวมตั๋วเครื่องบิน
31 พ.ค.-4 มิ.ย.18 21,999 7,000 8,900 14,999
1-5 มิ.ย.18 19,999 7,000 8,900 12,999
2-6 มิ.ย.18 20,999 7,000 8,900 13,999
3-7 มิ.ย.18 19,999 7,000 8,900 12,999
4-8 มิ.ย.18 19,999 7,000 8,900 12,999
5-9 มิ.ย.18 20,999 7,000 8,900 13,999
6-10 มิ.ย.18 21,999 7,000 8,900 14,999
7-11 มิ.ย.18 23,999 7,000 8,900 16,999
8-12 มิ.ย.18 21,999 7,000 8,900 14,999
9-13 มิ.ย.18 21,999 7,000 8,900 14,999
10-14 มิ.ย.18 19,999 7,000 8,900 12,999
11-15 มิ.ย.18 19,999 7,000 8,900 12,999
12-16 มิ.ย.18 20,999 7,000 8,900 13,999
13-17 มิ.ย.18 23,999 7,000 8,900 16,999
14-18 มิ.ย.18 23,999 7,000 8,900 16,999
15-19 มิ.ย.18 22,999 7,000 8,900 15,999
16-20 มิ.ย.18 19,999 7,000 8,900 12,999
17-21 มิ.ย.18 19,999 7,000 8,900 12,999
18-22 มิ.ย.18 19,999 7,000 8,900 12,999
19-23 มิ.ย.18 20,999 7,000 8,900 13,999
20-24 มิ.ย.18 20,999 7,000 8,900 13,999
21-25 มิ.ย.18 23,999 7,000 8,900 16,999
22-26 มิ.ย.18 23,999 7,000 8,900 16,999
23-27 มิ.ย.18 19,999 7,000 8,900 12,999
24-28 มิ.ย.18 19,999 7,000 8,900 12,999
25-29 มิ.ย.18 19,999 7,000 8,900 12,999
26-30 มิ.ย.18 20,999 7,000 8,900 13,999
27-1 ก.ค.18 20,999 7,000 8,900 13,999
28 มิ.ย. – 2 ก.ค.18 21,999 7,000 8,900 14,999
29 มิ.ย.-3 ก.ค.18 20,999 7,000 8,900 13,999
30 มิ.ย. – 4 ก.ค.18 20,999 7,000 8,900 13,999
1-5 ก.ค. 18 19,999 7,000 8,900 12,999
2-6 ก.ค. 18 17,776 7,000 8,900 ไม่สามารถตัดกรุ๊ปได้
3-7 ก.ค. 18 19,999 7,000 8,900 12,999
4-8 ก.ค. 18 19,999 7,000 8,900 12,999
5-9 ก.ค. 18 20,999 7,000 8,900 13,999
6-10 ก.ค. 18 20,999 7,000 8,900 13,999
7-11 ก.ค. 18 19,999 7,000 8,900 12,999
8-12 ก.ค. 18 19,999 7,000 8,900 12,999
9-13 ก.ค. 18 17,776 7,000 8,900 ไม่สามารถตัดกรุ๊ปได้
10-14 ก.ค. 18 19,999 7,000 8,900 12,999
11-15 ก.ค. 18 19,999 7,000 8,900 12,999
12-16 ก.ค. 18 20,999 7,000 8,900 13,999
13-17 ก.ค. 18 19,999 7,000 8,900 12,999
14-18 ก.ค. 18 19,999 7,000 8,900 12,999
15-19 ก.ค. 18 19,999 7,000 8,900 12,999
16-20 ก.ค. 18 19,999 7,000 8,900 12,999
17-21 ก.ค. 18 19,999 7,000 8,900 12,999
18-22 ก.ค. 18 19,999 7,000 8,900 12,999
19-23 ก.ค. 18 20,999 7,000 8,900 13,999
20-24 ก.ค. 18 20,999 7,000 8,900 13,999
21-25 ก.ค. 18 19,999 7,000 8,900 12,999
22-26 ก.ค. 18 19,999 7,000 8,900 12,999
23-27 ก.ค. 18 19,999 7,000 8,900 12,999
24-28 ก.ค. 18 19,999 7,000 8,900 12,999
25-29 ก.ค. 18 24,999 7,000 8,900 17,999
26-30 ก.ค. 18 25,999 7,000 8,900 18,999
27-31 ก.ค. 18 25,999 7,000 8,900 18,999
28 ก.ค. – 1 ส.ค. 18 24,999 7,000 8,900 17,999
29 ก.ค.– 2 ส.ค. 18 20,999 7,000 8,900 13,999
30 ก.ค. – 3 ส.ค. 18 19,999 7,000 8,900 12,999
31 ก.ค. – 4 ส.ค. 18 19,999 7,000 8,900 12,999
1-5 ส.ค. 18 19,999 7,000 8,900 12,999
2-6 ส.ค. 18 20,999 7,000 8,900 13,999
3-7 ส.ค. 18 20,999 7,000 8,900 13,999
4-8 ส.ค. 18 20,999 7,000 8,900 13,999
5-9 ส.ค. 18 19,999 7,000 8,900 12,999
6-10 ส.ค. 18 19,999