ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SINGAPORE SO SHIOK!! 3D2N BY SL ม.ค.-ต.ค.61

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SINGAPORE SO SHIOK!! 3D2N BY SL ม.ค.-ต.ค.61
ราคา: 9,999 บาท
รหัสสินค้า: SPB_SHIOK_SL
สถานะสินค้า:
 SINGAPORE SO SHIOK!!
3D2N By Thai Lion Air (SL)
>_<  HIGHLIGHT ของรายการ
  • ไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
  • **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
  • เข้าชม GARDEN BY THE BAY
  • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
  • ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
  • ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
  • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
  • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋
  • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
ทัวร์สิงคโปร์คุ้มที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์อัตราค่าบริการ
**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
 
มีนาคม 2561  
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว  
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
 
 
 
 
 
SL100
0745-1110

/////
SL105
2030-2130
1-3 มีนาคม 61
วันมาฆบูชา
13,999.-
12,999.-
15,999.-
14,999.-
-3,700.- 4,500.-  
2-4 มีนาคม 61 13,999.- 15,999.- -3,700.-  
8-10 มีนาคม 61 9,999.- 11,999.- -2,700.-  
9-11 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
10-12 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
11-13 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
15-17 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
16-18 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
17-19 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  18-20 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-    
  22-24 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-    
  23-25 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-    
  24-26 มีนาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-    
  29-31 มีนาคม 61 9,999.- 11,999.- -2,700.-    
  30 มี.ค. – 1 เม.ย. 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-    
  31 มี.ค. – 2 เม.ย. 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-    
เมษายน 2561  
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว  
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SL100
0745-1110

/////
SL105
2030-2130
1-3 เมษายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-  
6-8 เมษายน 61
วันจักรี
13,999.- 15,999.- -3,700.-  
6-8 เมษายน 61
วันจักรี
13,999.- 15,999.- -3,700.-  
10-12 เมษายน 61
วันสงกรานต์
12,999.- 14,999.- -3,700.-  
11-13 เมษายน 61
วันสงกรานต์
12,999.- 14,999.- -3,700.-  
12-14 เมษายน 61
วันสงกรานต์
14,999.- 16,999.- -3,700.-  
12-14 เมษายน 61
วันสงกรานต์
14,999.- 16,999.- -3,700.-  
13-15 เมษายน 61
วันสงกรานต์
15,999.- 17,999.- -3,700.-  
13-15 เมษายน 61
วันสงกรานต์
15,999.- 17,999.- -3,700.-  
14-16 เมษายน 61
วันสงกรานต์
15,999.- 17,999.- -3,700.-  
  15-17 เมษายน 61
วันสงกรานต์
13,999.- 15,999.- -3,700.-    
  18-20 เมษายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-    
  19-21 เมษายน 61 9,999.- 11,999.- -2,700.-    
  20-22 เมษายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-    
  21-23 เมษายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-    
  22-24 เมษายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-    
  26-28 เมษายน 61
วันแรงงาน
12,999.- 14,999.- -3,700.-    
  27-29 เมษายน 61
วันแรงงาน
13,999.- 15,999.- -3,700.-    
     
  28-30 เมษายน 61
วันแรงงาน
13,999.- 15,999.- -3,700.-    
29 เม.ย. - 1 พ.ค. 61
วันแรงงาน
13,999.- 15,999.- -3,700.-  
พฤษภาคม 2561  
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว  
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
 
 
SL100
0745-1110

/////
SL105
2030-2130
4-6 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-  
5-7 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
6-8 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
10-12 พฤษภาคม 61 9,999.- 11,999.- -3,700.-  
11-13 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
12-14 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
18-20 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
19-21 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
25-27 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  26-28 พฤษภาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-    
  27-29 พฤษภาคม 61
วันวิสาขบูชา
12,999.- 14,999.- -3,700.-    
มิถุนายน 2561  
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว  
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
 
 
SL100
0745-1110

/////
SL105
2030-2130
1-3 มิถุนายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-  
2-4 มิถุนายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
8-10 มิถุนายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
9-11 มิถุนายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
15-17 มิถุนายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
16-18 มิถุนายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
17-19 มิถุนายน 61 9,999.- 11,999.- -2,700.-  
22-24 มิถุนายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
23-25 มิถุนายน 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
  29 มิ.ย - 1 ก.ค. 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-    
  30 มิ.ย - 2 ก.ค. 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-    
กรกฎาคม 2561  
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว  
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SL100
0745-1110

/////
SL105
2030-2130
6-8 กรกฎาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-  
7-9 กรกฎาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
13-15 กรกฎาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
14-16 กรกฎาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
15-17 กรกฎาคม 61 9,999.- 11,999.- -3,700.-  
20-22 กรกฎาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
21-23 กรกฎาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
27-29 กรกฎาคม 61
วันอาสาฬหบูชา /
วันเฉลิมพระชมพรรษา ร.10
13,999.- 15,999.- -3,700.-  
28-30 กรกฎาคม 61
วันอาสาฬหบูชา /
วันเฉลิมพระชมพรรษา ร.10
13,999.- 15,999.- -3,700.-  
     
สิงหาคม 2561  
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว  
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
 
 
SL100
0745-1110

/////
SL105
2030-2130
3-5 สิงหาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.- 4,500.-  
4-6 สิงหาคม 61 10,999.- 12,999.- -3,700.-  
5-7 สิงหาคม 61 9,999.- 11,999.- -2,700.-  
11-13 สิงหาคม 61
วันแม่แห่งชาติ
13,999.- 15,999.- -3,700.-