ทัวร์ลาดัก ราคาถูก 2 คนก็ไปได้ Stunning LADAKH " ลาดักห์ " 6D4N By มิร่าออนทัวร์

ทัวร์ลาดัก ราคาถูก 2 คนก็ไปได้ Stunning LADAKH " ลาดักห์ " 6D4N By มิร่าออนทัวร์
ราคา: 9,400 บาท
รหัสสินค้า: LBT_LADAKH02
สถานะสินค้า:
Stunning LADAKH " ลาดักห์ "
6วัน4คืน ราคาเริ่มต้น 9,400 บาท
"ลาดักห์" ซึ่งแปลได้ว่า "ดินแดนแห่งเขาสูงชัน" ตั้งอยู่ในรัฐจามมูและแคชเมียร์ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย ประกอบไปด้วยเขตคาร์กิล (Kargil) และเขตเลห์ (Leh) ซึ่งเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็นธิเบตน้อยแห่งอินเดีย เป็นดินแดนที่ซ่อนตัวอยู่ระหว่างเทือกเขาหิมาลัยและที่ราบสูงคาราโครัม เหมาะสำหรับนักท่องเที่ยวที่อยากสัมผัสอากาศหนาว ธรรมชาติที่แปลกตา ถูกล้อมรอบด้วยเทือกเขา ทะเลสาบ, ทะเลทราย พร้อมกับไปสำรวจเส้นทางสำคัญแห่งหิมาลัยโบราณ รวมถึงสัมผัสวิถีชีวิตผู้คน วัฒนธรรมและภาษาของผู้คนที่นั่น
ทัวร์ลาดักห์ดีที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์

 
อัตราดังกล่าวรวม
- ที่พัก 4 คืนพร้อมอาหารเช้าและเย็นทุกวัน (อิสระอาหารกลางวันเพื่อความไม่จำเจ)
- รถรับส่งสนามบิน - โรงแรมที่พัก ทั้งขาไปและขากลับ
- รถโดยสารที่มีสมรรถภาพที่ดีเยี่ยมและปลอดภัย(สูงสุดคันละ 6 ท่าน) พร้อมคนขับมืออาชีพตลอดการเดินทาง
- Early Check-in  เช็คอินเข้าที่พักก่อนเวลาปกติ
- ค่าธรรมเนียมเรียกเก็บโดยเมืองลาดักห์
- ค่าธรรมเนียมใบอนุญาติเข้าเขตพื้นที่ปกป้อง ได้แก่ Pangong Lake
- ประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาท
- ภาษีและค่าธรรมเนียมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
อัตราดังกล่าวไม่รวม
- ตั๋วเครื่องบินสู่เมืองเลห์
- ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศอินเดีย US$48 หรือประมาณ 1,800 บาท (สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางประเทศไทย)
- ค่าอาหารกลางวันซึ่งท่านสามารถซื้อทานได้ตามใจชอบ ตามสถานที่ท่องเที่ยวที่เดินทางไป
- ค่าไกด์ท้องถิ่นสื่อสารโดยภาษาอังกฤษ 1,100 บาท ต่อวัน ต่อไกด์ 1 คน (ทางเลือกเสริมหากท่านต้องการ - ขอบางวันได้)
- ค่าธรรมเนียมการขี่อูฐ
- ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าบริการซักรีดจากโรงแรม ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
- ค่าเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์ ค่ามินิบาร์ และค่าเครื่องดื่มสำหรับมื้อเย็น
- ค่าทิปพนักงานขับรถและไกด์ท้องถิ่น(หากมี), พนักงานบริการ วันละประมาณ 100 รูปี (60 บาท) ต่อวัน ต่อท่าน
- ค่ากิจกรรมต่างๆรวมถึงการเดินทางที่นอกเหนือจากโปรแกรมข้างต้น
- ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากเหตุสุดวิสัยต่างๆ เช่นภัยธรรมชาติ ความผิดพลาดของสายการบิน ค่าเสียหายที่เกิดจากการถูกขโมยและสูญหาย

*การแวะพักเพื่อเที่ยวชมกรุงเดลลีระหว่างการต่อเครื่องในขาไปหรือขากลับ
หากท่านประสงค์การค้างคืนเพิ่มเติมเพื่อเที่ยวชมสถานที่ต่างๆของกรุงเดลลีระหว่างต่อเครื่อง ทางเราสามารถจัดพาหนะ
พร้อมคนขับและที่พักหนึ่งคืนที่เดลลี ทางเรายินดีช่วยเหลือท่านสำหรับการจองที่พักและรถรับส่ง สนามบิน-โรงแรมในการ