ล่องเรือสำราญสุดหรู Costa Fortuna-แหลมฉบัง-เมืองสีหนุ-เกาะสมุย-แหลมฉบัง 4D3N By Costa (8-11 พ.ย.61)

ล่องเรือสำราญสุดหรู Costa Fortuna-แหลมฉบัง-เมืองสีหนุ-เกาะสมุย-แหลมฉบัง 4D3N By Costa (8-11 พ.ย.61)
ราคา: 13,000 บาท
รหัสสินค้า: VWT_B2C-VWTC002_B
สถานะสินค้า:
ล่องเรือสำราญสุดหรู Costa Fortuna
แหลมฉบัง-เมืองสีหนุ-เกาะสมุย-แหลมฉบัง
4วัน3คืน โดยเรือ Costa
เดินทางวันที่ 8-11 พ.ย. 61


ล่องเรือสำราญที่หรูและปลอดภัยที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ราคาห้องพัก ประเภทของห้องพักบนเรือ
 
ประเภทห้องพัก ผู้ใหญ่ท่านละ
(พัก 2 ท่าน)
ผู้ใหญ่ 3rd//4th
ท่านละ
เด็กอายุต่ำกว่า 13 ปี *พักกับผู้ใหญ่ 2ท่าน* พักเดี่ยว เพิ่มท่านละ
ห้องพักไม่มีหน้าต่าง 13,000 10,000 7,000 8,000
ห้องมีหน้าต่าง 16,000 10,000 7,000 8,000
ห้องมีระเบียง 19,000 10,000 7,000 10,000
Mini Suite 23,000 N/A N/A N/A
Suite 25,000 12,000 7,000 N/A
Grand Suite 29,000 12,000 7,000 N/A
 
ราคานี้รวม
  • ค่าห้องพักบนเรือ ห้องพักคู่ รวม 3 คืน (พักสองท่านต่อห้อง)/ภาษีท่าเรือ
  • อาหารทุกมื้อบนเรือ (ยกเว้นห้องอาหารพิเศษ)
  • ค่าประกันภัยการเดินทาง
ราคานี้ไม่รวม
  • ค่าวีซ่า (ถ้ามี), ค่าทัวร์บนฝั่ง, ค่าใช้จ่ายส่วนตัว, ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%, ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%, ค่าประกันอุบัตืเหตุอื่นๆ
  • ค่าทิปบนเรือ สำหรับห้อง Inside/ Outside/ Balcony ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 43.50/ เด็กอายุ 4 – 12 ปี USD 21.75/ เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี
  • ค่าทิปบนเรือ สำหรับห้อง Mini Suite/ Suite/ Grand Suite ผู้ใหญ่ ท่านละ USD 52.50/ เด็กอายุ 4 – 12 ปี USD 26.25/ เด็กอายุน้อยกว่า 4 ปี ฟรี