ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA ENJOY AUTUMN&WINTER 5D3N BY TW (ส.ค.-ธ.ค.61)

ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA ENJOY AUTUMN&WINTER 5D3N BY TW (ส.ค.-ธ.ค.61)
ราคา: 15,999 บาท
รหัสสินค้า: HPT_HKS-TW53-AC04
สถานะสินค้า:
ทัวร์เกาหลี HAPPY KOREA ENJOY AUTUMN&WINTER 5D3N
นั่งรถไฟหัวมังกร สกายวอคเมืองชุนชอน ถ้ำควังเมียง เอเวอร์แลนด์เมียงดง ทงแดมุน ย่านฮงแด
BBQ บุฟเฟ่ต์ ไก่ตุ๋นโสม หมูย่างเกาหลีต้นตำรับ   
      
บินโดย T'WAY (เดินทาง ส.ค.-ธ.ค.61)


ทัวร์เกาหลีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
 
เดินทาง ราคาผู้ใหญ่ ราคาเด็ก พักเดี่ยว จอยแลนด์ หมายเหตุ
วันที่ 31 ส.ค.-4 ก.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 1-5 ก.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 4-8 ก.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 5-9 ก.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 6-10 ก.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 7-11 ก.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 8-12 ก.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 11-15 ก.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 12-16 ก.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 13-17 ก.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 14-18 ก.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 15-19 ก.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 27 ก.ย.-1 ต.ค. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 28 ก.ย.-2 ต.ค. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 29 ก.ย.-3 ต.ค. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 3-7 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 4-8 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 5-9 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 6-10 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 7-11 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 8-12 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 9-13 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 10-14 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 11-15 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 12-16 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 13-17 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 14-18 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 15-19 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 16-20 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 17-21 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 18-22 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 19-23 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 20-24 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 21-25 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 22-26 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 23-27 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 24-28 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 25-29 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 26-30 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 27-31 ต.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 28 ต.ค.-1 พ.ย. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 29 ต.ค.-2 พ.ย. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 30 ต.ค.-3 พ.ย. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 31 ต.ค.-4 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 1-5 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 2-6 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 3-7 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 4-8 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 5-9 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 6-10 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 7-11พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 8-12 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 9-13 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 10-14 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 11-15พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 12-16 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 13-17 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 14-18 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 15-19 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 16-20 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 17-21 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 18-22 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 19-23 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 20-24 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 21-25 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 22-26 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 23-27 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 24-28 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 25-29 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 26-30 พ.ย. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 27 พ.ย.-1 ธ.ค. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 28 พ.ย.-2 ธ.ค. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 29 พ.ย.-3 ธ.ค. 61 15,999 15,999 5,000 7,999  
วันที่ 30 พ.ย.-4 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 1-5 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 2-6 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 3-7 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 4-8 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 5-9 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 6-10 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 7-11 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 8-12 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 9-13 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 10-14 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 11-15 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 12-16 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 13-17 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 14-18 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 15-19 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 16-20 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 17-21 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 18-22 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 19-23 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 20-24 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 21-25 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 22-26 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 23-27 ธ.ค. 61 16,999 16,999 5,000 8,999  
วันที่ 24-28 ธ.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  
วันที่ 25-29 ธ.ค. 61 17,999 17,999 5,000 9,999  
วันที่ 26-30 ธ.ค. 61 19,999 19,999 5,000 11,999  
วันที่ 27-31 ธ.ค. 61 19,999 19,999 5,000 11,999  
วันที่ 28 ธ.ค.-1 ม.ค. 62 24,999 24,999 5,000 16,999  
วันที่ 29 ธ.ค.-2 ม.ค. 62 25,999 25,999 5,000 17,999  
วันที่ 30 ธ.ค.-3 ม.ค. 62 25,999 25,999 5,000 17,999  
INFANT (เด็กเล็กอายุ ??