ทัวร์เกาหลี เที่ยวครบ จัดเต็ม สุดคุ้ม ราคาโดนใจ 6วัน 3คืน By XJ พ.ค.-ก.ย.61

ทัวร์เกาหลี เที่ยวครบ จัดเต็ม สุดคุ้ม ราคาโดนใจ 6วัน 3คืน By XJ พ.ค.-ก.ย.61
ราคา: 12,888 บาท
รหัสสินค้า: ITC_KXJ12_XJ
สถานะสินค้า:
ทัวร์เกาหลี เที่ยวครบ จัดเต็ม สุดคุ้ม ราคาโดนใจ
6วัน 3คืน สายการบิน THAI AIR ASIA X (XJ)
เกาะนามิ ซูวอน ป้อมฮวาซอง หมู่บ้าน ENGLISH VILLAGE เอเวอร์แลนด์ ทำกิมจิ ใส่ชุดฮันบก โซล พระราชวังเคียงบก ศูนย์โสม โซลเทาวน์เวอร์ ช้อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน ฮงฮิก คลองชองเกซอน ช้อปปิ้งดิวตี้ฟรี ร้านละลายเงินวอน แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของกรุงโซล ที่ Seoullo 7017

 พักซูวอน 1 คืน โซล 2 คื เดืนทาง พ.ค.-ก.ย.61


ทัวร์เกาหลีดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ 

อัตราค่าบริการ

กำหนดวันเดินทาง
ผู้ใหญ่ เด็ก(เสริมเตียง) เด็ก(ไม่เสริมเตียง) ทารก พักเดี่ยว
04 - 09 May 2018 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500
11 - 16 May 2018 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500
18 - 23 May 2018 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500
23 - 28 May 2018 16,888 16,888 16,888 5,000 4,500
25 - 30 May 2018 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500
01 - 06 Jun 2018 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500
08 - 13 Jun 2018 15,888 17,888 17,888 5,000 4,500
15 - 20 Jun 2018 12,888 12,888 12,888 5,000 4,500
22 - 27 Jun 2018 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500
29 Jun - 04 Jul 2018 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500
06 - 11 Jul 2018 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500
13 - 18 Jul 2018 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500
20 - 25 Jul 2018 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500
25 - 30 Jul 2018 18,888 18,888 18,888 5,000 4,500
01 - 06 Aug 2018 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500
08 - 13 Aug 2018 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500
10 - 15 Aug 2018 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500
22 - 27 Aug 2018 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500
29 Aug - 03 Sep 2018 13,888 13,888 13,888 5,000 4,500
05 - 10 Sep 2018 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500
12 - 17 Sep 2018 14,888 14,888 14,888 5,000 4,500
19 - 24 Sep 2018 15,888 15,888 15,888 5,000 4,500
28 Sep - 03 Oct 2018 17,888 17,888 17,888 5,000 4,500