ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง 3D2N BY NK (เม.ย.-มิ.ย.61)

ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง 3D2N BY NK (เม.ย.-มิ.ย.61)
ราคา: 13,899 บาท
รหัสสินค้า: SSH_CSMFMNX04_NX
สถานะสินค้า:
ทัวร์มาเก๊า ฮ่องกง ชมวิวหอไอเฟล ชั้น 7 (ฟรี)
3D2N ยินโดย AIR MACAU (NX) 
(เดินทาง เม.ย.-มิ.ย.61)

ทัวร์ฮ่องกงดีที่สุดกับ มิร่าออนทัวร์


 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก
2-18 ปี
พักเดี่ยว(จ่ายเพิ่ม) ราคา
ไม่รวมตั๋ว
วันที่ 05-07 เมษายน 2561
** วันจักรี **
16,899 16,899 4,500 8,899
วันที่ 07-09 เมษายน 2561 16,899 16,899 4,500 8,899
วันที่ 19-21 เมษายน 2561 14,899 14,899 4,500 8,899
วันที่ 21-23 เมษายน 2561 14,899 14,899 4,500 8,899
วันที่ 28-30 เมษายน 2561 14,899 14,899 4,500 8,899
วันที่ 05-07 พฤษภาคม 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่  24-26 พฤษภาคม 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 31 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 02-04 มิถุนายน 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 07-09 มิถุนายน 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 09-11 มิถุนายน 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 16-18 มิถุนายน 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 30 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
 
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
(พักห้องละ 2 ท่าน)
เด็ก
2-18 ปี
พักเดี่ยว(จ่ายเพิ่ม) ราคา
ไม่รวมตั๋ว
วันที่ 05-07 เมษายน 2561
** วันจักรี **
16,899 16,899 4,500 8,899
วันที่ 07-09 เมษายน 2561 16,899 16,899 4,500 8,899
วันที่ 19-21 เมษายน 2561 14,899 14,899 4,500 8,899
วันที่ 21-23 เมษายน 2561 14,899 14,899 4,500 8,899
วันที่ 28-30 เมษายน 2561 14,899 14,899 4,500 8,899
วันที่ 05-07 พฤษภาคม 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 12-14 พฤษภาคม 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 19-21 พฤษภาคม 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่  24-26 พฤษภาคม 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 26-28 พฤษภาคม 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 31 พฤษภาคม-02 มิถุนายน 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 02-04 มิถุนายน 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 07-09 มิถุนายน 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 09-11 มิถุนายน 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 14-16 มิถุนายน 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 16-18 มิถุนายน 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 21-23 มิถุนายน 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 23-25 มิถุนายน 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 28-30 มิถุนายน 2561 13,899 13,899 4,500 8,899
วันที่ 30 มิถุนายน-02 กรกฎาคม 2561 13,899 13,899 4,500 8,899