ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SINGAPORE SO SHIOK!! 3D2N BY FD มี.ย.-พ.ย.61

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SINGAPORE SO SHIOK!! 3D2N BY FD มี.ย.-พ.ย.61
ราคา: 11,999 บาท
รหัสสินค้า: SPB_SHIOK_FD
สถานะสินค้า:
SUPERB SINGAPORE SO SHIOK!!
3D2N By Air Asia (FD)
>_<  HIGHLIGHT ของรายการ
 • ไฟต์เช้าตรู่ กลับไฟท์ค่ำ ใช้เวลาเที่ยวอย่างคุ้มค่า
 • **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY
 • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 • ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
 • ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด
 • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋
 • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
ทัวร์สิงคโปร์คุ้มที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์


 
อัตราค่าบริการ
 
**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
มีนาคม 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
FD359
0700-1030

/////
FD350
2035-2200
16-18 มีนาคม 61 11,999.- 13,999.- 4,500 4,500.-
23-25 มีนาคม 61 11,999.- 13,999.- 4,500
30 มี.ค. – 01 เม.ย. 61 11,999.- 13,999.- 4,500
เมษายน 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
FD359
0700-1030

/////
FD350
2035-2200
6-8 เมษายน 61 13,999 15,999 4,500 4,500.-
13-15 เมษายน 61
วันสงกรานต์
15,999 17,999 4,500
  14-16 เมษายน 61
วันสงกรานต์
15,999 17,999 4,500  
  20-22 เมษายน 61 11,999 13,999 4,500  
พฤษภาคม 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
FD359
0700-1030

/////
FD350
2035-2200
4-6 พฤษภาคม 61 11,999 13,999 4,500 4,500.-
18-20 พฤษภาคม 61 11,999 13,999 4,500
 
 
 
 
มิถุนายน 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
FD359
0700-1030

/////
FD350
2035-2200
22-24 มิถุนายน 61 11,999 13,999 4,500 4,500.-
กรกฎาคม 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
FD359
0700-1030

/////
FD350
2035-2200
13-15 กรกฎาคม 61 11,999 13,999 4,500 4,500.-
27-29 กรกฎาคม 61
วันอาสาฬหบูชา
13,999 15,999 4,500
  28-30 กรกฎาคม 61
วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10
13,999 15,999 4,500  
สิงหาคม 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
FD359
0700-1030

/////
FD350
2035-2200
3-5 สิงหาคม 61 11,999 13,999 4,500 4,500.-
11-13  สิงหาคม 61
วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้า
13,999 15,999 4,500
  24-26  สิงหาคม 61 11,999 13,999 4,500  
 
 
 
 
 
 
 
 
กันยายน 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
FD359
0700-1030

/////
FD350
2035-2200
7-9 กันยายน 61 11,999 13,999 4,500 4,500.-
28-30 กันยายน 61 11,999 13,999 4,500
ตุลาคม 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
FD359
0700-1030

/////
FD350
2035-2200
5-7 ตุลาคม 61 11,999 13,999 4,500 4,500.-
12-14 ตุลาคม 61
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
12,999 14,999 4,500
  13-15 ตุลาคม 61
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
13,999 15,999 4,500  
  19-21 ตุลาคม 61 11,999 13,999 4,500  
  20-22 ตุลาคม 61 13,999 15,999 4,500  
  26-28 ตุลาคม 61 11,999 13,999 4,500  
พฤศจิกายน 2561
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ
พักห้องละ 2-3 ท่าน
จอยแลนด์
หักค่าตั๋ว
พักเดี่ยว
Option A
Free & Easy
อิสระ 1 วัน
Option B
 FULL BOARD
เที่ยวครบตามรายการ
FD359
0700-1030

/////
FD350
2035-2200
2-4 พฤศจิกายน 61 11,999 13,999 4,500 4,500.-
 
 
 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    มีเตียงลด 500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                       ราคา 3,000 บาท
 
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไม่ต้องเข้าคิวเครื่องเล่น)
จำหน่าย 1,500 บาทต่อท่าน***          
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชำระเงินแล้ว
เนื่องจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บริการ Express มีจำนวนน้อยราคาอาจเริ่มต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท 
 
 
กรณีเปิดกรุ้ปใหม่ที่ไม่มีในซีรีย์ (เช็คที่นั่งก่อนจองอีกครั้ง)
 
เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 4,000 บาท
ช่วงเทศกาล มัดจำท่านละ 7,000 บาท  
*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
 
***ขอความกรุณาส่งสำเนาพาสปอร์ตและชำระมัดจำภายใน 24 ช.ม. หลังจากทำการจอง เนื่องจากเป็นราคาตั๋วโปรโมชั่น สายการบินจะเข้มงวดเรื่องกำหนดการออกตั๋วเร็วกว่าปกติ***
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
 
อัตรานี้รวม 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป)
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าที่พัก 2 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 
อัตรานี้ไม่รวม 
 1. ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost