ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SINGAPORE MAGNIFICENT 4D3N BY SL ม.ค.-ต.ค.61

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SINGAPORE MAGNIFICENT 4D3N BY SL ม.ค.-ต.ค.61
ราคา: 12,999 บาท
รหัสสินค้า: SPB_MAG_SL
สถานะสินค้า:
 SINGAPORE MAGNIFICENT 4D3N BY SL
บินเย็นๆ – กลับเช้าๆ เที่ยวสบายๆ ไม่เหนื่อย
ชมเมืองสิงคโปร์ เลือกเที่ยวตาม Option
4 วัน 3คืน By Thai Lion Air (SL104/101)

 
 
 
HIGHLIGHT ของรายการ
 • **พักโรงแรมมาตรฐานระดับ 3 ดาวมาตรฐาน / FREE WIFI / ปลอดภัย คุ้มค่าและ รวม อาหารเช้าแบบ ABF บริการ
 • เข้าชม GARDEN BY THE BAY สวนพฤกษศาสตร์ของชาวสิงคโปร์
 • ตะลุยโลกเหนือจินตนาการ ดินแดน มหาสนุก ยูนิเวอร์แซล สตูดิโอ
 • ชมโชว์น้ำพุริมอ่าว Marina , Wonderful Light สุดอลังการ
 • ชมแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของสิงคโปร์ ตึกมารีน่า เบย์ แซนด์ โรงแรมหรู+คาสิโนระดับ 6 ดาว
 • ถ่ายรูปคู่เมอร์ไลอ้อน ขอพรเจ้าแม่กวนอิม ช้อปปิ้งออร์ชาร์ด  
 • พิเศษ ! ลิ้มรส ข้าวมันไก่ BOON TONG KEE  และ Song fa บักกุ้ดเต๋
 • เลือกซื้อ Option SEA.AQUARIUM พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำที่ดีที่สุดในโลก
 • รวม น้ำดื่มบริการทุกวันวันละ 1 ขวด
 
***ไม่บังคับทิปจากเมืองไทย***
โปรดดูราคาและไฟล์ทบินที่ตารางขายท้ายรายการเท่านั้น
 

ทัวร์สิงคโปร์คุ้มที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์ 
อัตราค่าบริการ
**สำหรับหนังสือเดินทางต่างชาติเก็บเพิ่ม 1,000 บาท**
 
JAN-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
SL104
1605-1930
SL101
1220-1350
26-29  JAN 2018 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
FEB-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
SL104
1605-1930
SL101
1220-1350
2-5  FEB 2018 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
9-12  FEB 2018 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
16-19  FEB 2018
เทศกาลตรุษจีน
16,999.- 18,999.- -3,000. 5,900.-
23-26  FEB 2018 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
 
MAR-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
SL104
1605-1930
SL101
1220-1350
1-4 MAR 2018
เทศกาลตรุษจีน
15,999.- 17,999.- -3,000. 5,900.-
9-12 MAR 2018 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
16-19 MAR 2018 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
23-26 MAR 2018 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
APRIL-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
SL104
1605-1930
SL101
1220-1350
6-9 APR 18
วันจักรี
15,999.- 17,999.- -3,000 5,900.-
11-14 APR 18
วันสงกรานต์
15,999.- 17,999.- -3,000 5,900.-
12-15 APR 18
วันสงกรานต์
15,999.- 17,999.- -3,000 5,900.-
13-16 APR 18
วันสงกรานต์
16,999.- 18,999.- -3,000 5,900.-
14-17 APR 18
วันสงกรานต์
15,999.- 17,999.- -3,000 5,900.-
20-23 APR 18 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
28 APR – 1 MAY  18 15,999.- 17,999.- -3,000. 5,900.-
MAY-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
SL104
1605-1930
SL101
1220-1350
4-7 MAY 18 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
11-14 MAY 18 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
18-21 MAY 18 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
25-28 MAY 18
วันวิสาขบูชา
15,999.- 17,999.- -3,000. 5,900.-
JUNE-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
SL104
1605-1930
SL101
1220-1350
1-4 JUNE 18 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
8-11 JUNE 18 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
22-25 JUNE 18 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
29 JUNE – 2 JULY 12,999.- 14,999.- -3,000 5,900.-
 
JULY-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
SL104
1605-1930
SL101
1220-1350
6-9 JULY 18 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
13-16 JULY 18 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
20-23 JULY 18 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
27-30 JULY 18
วันอาสาฬบูชา /
วันเฉลิมพระชนพรรษา ร.10
15,999.- 17,999.- -3,000 5,900.-
AUG-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
SL104
1605-1930
SL101
1220-1350
3-6 AUG 18 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
10-13 AUG 18
วันแม่แห่งชาติ
15,999.- 17,999.- -3,000 5,900.-
17-20 AUG 18 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
24-27 AUG 18 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
31 AUG – 3 SEP 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
SEP-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
SL104
1605-1930
SL101
1220-1350
7-10 SEP 18 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
14-17 SEP 18
(F1)
15,999.- 17,999.- -3,000. 5,900.-
21-24 SEP 18 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
28 SEP -31 OCT 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
OCT-18
Flight วันเดินทาง ราคาผู้ใหญ่ท่านละ จอยแลนด์ หักค่าตั๋ว พักเดี่ยว
อิสระวันที่2
ไม่รวมยูนิเวอร์แซล
TOUR FULL BOARD
SL104
1605-1930
SL101
1220-1350
5-8 OCT 18 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
12-15 OCT 18
วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
15,999.- 17,999.- -3,000 5,900.-
19-22 OCT 18 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
26-29 OCT 18 12,999.- 14,999.- -3,000. 5,900.-
 
 
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)    มีเตียงลด 500 บาท
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี (พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)  ไม่มีเตียงลด 1,000 บาท
ทารกอายุต่ำกว่า 2 ปี                                  ราคา 3,900 บาท
 
**กรุ๊ปเดินทาง 9-14 ท่าน เดินทางตามรายการทัวร์ ไม่มีหัวหน้าทัวร์ ไกด์ท้องถิ่นดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
**กรุ๊ปเดินทาง 15 ท่านขึ้นไป เดินทางตามรายการทัวร์ มีหัวหน้าทัวร์ดูแลคณะตลอดการเดินทาง**
 
ไม่รวมบัตรยูนิเวอร์แซลโปรดหักค่าตั๋ว 1500 บาท/ท่าน
***ทางบริษัทมีตั๋ว Express Universal Studio(ไม่ต้องเข้าคิวเครื่องเล่น)จำหน่าย 1,500 บาทต่อท่าน***          
ราคาตั๋ว Express หากตกลงซื้อบัตรกับทางบริษัทฯ ไม่สามารถคืนเงินได้ หลังจากชำระเงินแล้ว เนื่องจากการซื้อบัตรเป็นการล๊อคราคาตั๋วก่อนเดินทาง บางครั้งหากผู้ใช้บริการ Express มีจำนวนน้อยราคาอาจเริ่มต้น 40 SGD หรือ 1,000 บาท บางครั้งหากมีผู้ต้องการใช้บัตร Express ณ วันเดินทางมาก ราคาอาจสูงถึง 100 SGD++ หรือ 2,500 บาท 
 
 
กรณีเปิดกรุ้ปใหม่ที่ไม่มีในซีรีย์ (เช็คที่นั่งก่อนจองอีกครั้ง)
 
เงื่อนไขการจอง มัดจำท่านละ 5,000 บาท
ช่วงเทศกาล มัดจำท่านละ 7,000 บาท  
*** เมื่อชำระค่ามัดจำแล้วถือว่ารับทราบเงื่อนไขการจองทัวร์ทุกประการ ***
พร้อมแฟกซ์หน้าพาสปอร์ต / ส่วนที่เหลือจ่ายก่อนเดินทาง 15 วัน
 
***ขอความกรุณาส่งสำเนาพาสปอร์ตและชำระมัดจำภายใน 48 ช.ม. หลังจากทำการจอง เนื่องจากเป็นราคาตั๋วโปรโมชั่น สายการบินจะเข้มงวดเรื่องกำหนดการออกตั๋วเร็วกว่าปกติ***
*** กรุณาตรวจสอบพาสปอร์ต ต้องมีอายุใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทาง***
 
เงื่อนไขตัดกรุ๊ป
โปรแกรมสิงคโปร์  MAGNIFICENT
15+0  เพิ่ม 1,500 บาทจากราคาซีรีย์
15+1  เพิ่ม 2,000 บาทจากราคาซีรีย์
20+1  เพิ่ม 1,500 บาทจากราคาซีรีย์
25+1  เพิ่ม 1,000 บาทจากราคาซีรีย์
30+1  เพิ่ม   500 บาทจากราคาซีรีย์
35+1 ราคาเท่าซีรีย์           
 
อัตรานี้รวม 
 1. ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–สิงคโปร์–กรุงเทพฯ (ตั๋วกรุ๊ป) ชั้นประหยัด
 2. ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าที่พัก 3 คืนพักห้องละ 2-3 ท่าน ระดับ 3 ดาว
 5. ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 20 กก.
 6. ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่าง ๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 7. ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์เฉพาะเหตุการที่เกิดขึ้นระหว่างวันเดินทางเท่านั้นโดยจะต้องใช้ใบรังรองแพทย์และใบเสร็จรับเงินในการเบิก)
 
อัตรานี้ไม่รวม 
 1. ค่าทิปไกด์ + ค่าทิปคนขับรถ ธรรมเนียมประมาณ5 SGD/วัน/1ลูกทัวร์ (ไม่รวมค่าทิปหัวหน้าทัวร์ตามความพึงพอใจ)  เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปีชำระ 50%
 2. ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 3. ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 4. ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 20 กก.
 5. ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์  ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 6. ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% 
 
**ขอสงวนสิทธิ์ ในการเปลี่ยนสายการบินในระดับเดียวกัน เวลาใกล้เคียงกัน โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าก่อนเดินทาง**
Flight Inter เปลี่ยนไปบิน Flight Inter// Low Cost เปลี่ยนไปบิน Low Cost