ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SINGAPORE PLUS 3DAYS BY SL พ.ค. 2018

ทัวร์สิงคโปร์ เที่ยวสิงคโปร์ SINGAPORE PLUS 3DAYS BY SL พ.ค. 2018
ราคา: 8,888 บาท
รหัสสินค้า: SPB_FLOW_SL
สถานะสินค้า:
FLOW SINGAPORE PLUS 3DAYS
โดยสายการบิน (SL)
เปิดจองแล้ว 6 กรุ้ป !! พ.ค. 2018

*ทัวร์สิงคโปร์คุ้มที่สุด กับ มิร่าออนทัวร์*


 
อัตราค่าบริการ
พฤษภาคม 2561
ไฟท์บิน โรงแรม พีเรียด ราคาท่านละ พักเดี่ยว
SL100
0740-1120

/////
SL105
2030-2130
Value Balestier หรือเทียบเท่า
 
โรงแรมไม่มีอาหารเช้า
3-5 พ.ค. 61 8,888 2,900.-
6-8 พ.ค. 61 8,888
13-15 พ.ค. 61 8,888
17-19 พ.ค. 61 8,888
20-22 พ.ค. 61 8,888
24-26 พ.ค. 61 8,888
31 พ.ค. – 2 มิ.ย. 8,888
มิถุนายน 2561
ไฟท์บิน โรงแรม พีเรียด ราคาท่านละ พักเดี่ยว
SL100
0740-1120

/////
SL105
2030-2130
Value Balestier หรือเทียบเท่า
 
โรงแรมไม่มีอาหารเช้า
3-5 มิ.ย. 61 8,888 2,900.-
7-9 มิ.ย. 61 8,888
14-16 มิ.ย. 61 8,888
21-23 มิ.ย. 61 8,888
24-26 มิ.ย. 61 8,888
กรกฏาคม 2561
ไฟท์บิน โรงแรม พีเรียด ราคาท่านละ พักเดี่ยว
SL100
0740-1120

/////
SL105
2030-2130
Value Balestier หรือเทียบเท่า
 
โรงแรมไม่มีอาหารเช้า
5-7 ก.ค. 61 8,888 2,900.-
8-10 ก.ค. 61 8,888
12-14 ก.ค. 61 8,888
19-21 ก.ค. 61 8,888
22-24 ก.ค. 61 8,888
สิงหาคม 2561
ไฟท์บิน โรงแรม พีเรียด ราคาท่านละ พักเดี่ยว
SL100
0740-1120

/////
SL105
2030-2130
Value Balestier หรือเทียบเท่า
 
โรงแรมไม่มีอาหารเช้า
2-4 ส.ค. 61 8,888 2,900.-
16-18 ส.ค. 61 8,888
19-21 ส.ค. 61 8,888
23-25 ส.ค. 61 8,888
26-28 ส.ค. 61 8,888
กันยายน 2561
ไฟท์บิน โรงแรม พีเรียด ราคาท่านละ พักเดี่ยว
SL100
0740-1120

/////
SL105
2030-2130
Value Balestier หรือเทียบเท่า
 
โรงแรมไม่มีอาหารเช้า
6-8 ก.ย. 61 8,888 2,900.-
9-11 ก.ย. 61 8,888
20-22 ก.ย. 61 8,888
23-25 ก.ย. 61 8,888
27-29 ก.ย. 61 8,888
30 ก.ย. – 2 ต.ค. 8,888