GRAND MYANMAR 6D4N BY FD

GRAND MYANMAR 6D4N BY FD
ราคา: 31,900 บาท
รหัสสินค้า: BID_MMR09_FD
สถานะสินค้า:
GRAND MYANMAR 6D4N BY FD
อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

 
วันเดินทาง ราคา แกรนด์พม่า เจาะลึกเมืองน่าเที่ยว บิน FD 6 วัน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว  
12 ต.ค.60 17 ต.ค.60 25 32,900 32,500 31,900 8,000  
20 ต.ค.60 25 ต.ค.60 25 32,900 32,500 31,900 8,000  
10 พ.ย.60 15 พ.ย.60 25 31,900 31,500 30,900 8,000  
24 พ.ย.60 29 พ.ย.60 25 32,900 32,500 31,900 8,000  
8 ธ.ค.60 13 ธ.ค.60 25 34,900 34,500 33,900 8,000  
28 ธ.ค.60 2 ม.ค.61 25 33,900 33,500 32,900 8,000  
12 ม.ค.61 17 ม.ค.61 25 31,900 31,500 30,900 8,000  
9 ก.พ.61 14 ก.พ.61 25 31,900 31,500 30,900 8,000  
1 มี.ค.61 6 มี.ค.61 25 31,900 31,500 30,900 8,000