MYANMAR 5 TEMPLE 5D4N BY FD

MYANMAR 5 TEMPLE 5D4N BY FD
ราคา: 23,900 บาท
รหัสสินค้า: BID_MMR058_FD
สถานะสินค้า:
MYANMAR 5 TEMPLE 5D4N BY FD

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว

 
วันเดินทาง ราคา พม่า สักการะ 5 มหาบูชาสถาน บิน FD 5 วัน
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง กรุ๊ป ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว  
12 ต.ค.60 16 ต.ค.60 25 24,900 24,500 23,900 6,000  
19 ต.ค.60 23 ต.ค.60 25 25,900 25,500 24,900 6,000  
2 พ.ย.60 6 พ.ย.60 25 24,900 24,500 23,900 6,000  
23 พ.ย.60 27 พ.ย.60 25 24,900 24,500 23,900 6,000  
1 ธ.ค.60 5 ธ.ค.60 25 26,900 26,500 25,900 6,000  
9 ธ.ค.60 13 ธ.ค.60 25 25,900 25,500 24,900 6,000  
21 ธ.ค.60 25 ธ.ค.60 25 24,900 24,500 23,900 6,000  
29 ธ.ค.60 2 ม.ค.61 25 26,900 26,500 25,900 6,000  
30 ธ.ค.60 3 ม.ค.61 25 26,900 26,500 25,900 6,000  
11 ม.ค.61 15 ม.ค.61 25 23,900 23,500 22,900 6,000  
25 ม.ค.61 29 ม.ค.61 25 24,900 24,500 23,900 6,000  
8 ก.พ.61 12 ก.พ.61 25 24,900 24,500 23,900 6,000  
22 ก.พ.61 26 ก.พ.61 25 24,900 24,500 23,900 6,000  
1 มี.ค.61 5 มี.ค.61 25 24,900 24,500 23,900 6,000  
29 มี.ค.61 2 เม.ย.61 25 24,900 24,500 23,900 6,000