MYANMAR SHABU 3D2N BY DD

MYANMAR SHABU 3D2N BY DD
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: BID_MMR04_DD
สถานะสินค้า:
MYANMAR SHABU 3D2N BY DD

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
 
ตาราง วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง สิเรียม อินทร์แขวน บิน DD
BEST WESTERN or JASMINE Or SKY STAR HOTEL 4*
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
1 ก.ย.60 3 ก.ย.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
2 ก.ย.60 4 ก.ย.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
8 ก.ย.60 10 ก.ย.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
9 ก.ย.60 11 ก.ย.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
15 ก.ย.60 17 ก.ย.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
16 ก.ย.60 18 ก.ย.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
22 ก.ย.60 24 ก.ย.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
23 ก.ย.60 25 ก.ย.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
29 ก.ย.60 1 ต.ค.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
30 ก.ย.60 2 ต.ค.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
6 ต.ค.60 8 ต.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000
7 ต.ค.60 9 ต.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000
13 ต.ค.60 15 ต.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 3,000
14 ต.ค.60 16 ต.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 3,000
20 ต.ค.60 22 ต.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 3,000
21 ต.ค.60 23 ต.ค.60 35 15,900 15,500 14,900 3,000
27 ต.ค.60 29 ต.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000
28 ต.ค.60 30 ต.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000
3 พ.ย.60 5 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000
4 พ.ย.60 6 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000
10 พ.ย.60 12 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000
11 พ.ย.60 13 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000
17 พ.ย.60 19 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000
18 พ.ย.60 20 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000
24 พ.ย.60 26 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000
25 พ.ย.60 27 พ.ย.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000
1 ธ.ค.60 3 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000
2 ธ.ค.60 4 ธ.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 3,000
8 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 3,000
9 ธ.ค.60 11 ธ.ค.60 35 14,900 14,500 13,900 3,000
15 ธ.ค.60 17 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000
16 ธ.ค.60 18 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000
22 ธ.ค.60 24 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000
23 ธ.ค.60 25 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000
29 ธ.ค.60 31 ธ.ค.60 35 15,900 15,500 14,900 3,000
30 ธ.ค.60 1 ม.ค.61 35 16,900 16,500 15,900 3,000
31 ธ.ค.60 2 ม.ค.61 35 15,900 15,500 14,900 3,000