MYANMAR PRO2 3D2N BY DD

MYANMAR PRO2 3D2N BY DD
ราคา: 10,900 บาท
รหัสสินค้า: BID_MMR012_DD
สถานะสินค้า:
MYANMAR PRO2 3D2N BY DD

อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว


 
วันเดินทาง ราคา พม่า ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินแขวน บิน DD พักโรงแรม4 ดาว
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
1 ก.ย.60 3 ก.ย.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000
2 ก.ย.60 4 ก.ย.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000
8 ก.ย.60 10 ก.ย.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000
9 ก.ย.60 11 ก.ย.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000
15 ก.ย.60 17 ก.ย.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000
16 ก.ย.60 18 ก.ย.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000
22 ก.ย.60 24 ก.ย.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000
23 ก.ย.60 25 ก.ย.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000
29 ก.ย.60 1 ต.ค.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000
30 ก.ย.60 2 ต.ค.60 35 10,900 10,500 9,900 3,000
6 ต.ค.60 8 ต.ค.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
7 ต.ค.60 9 ต.ค.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
13 ต.ค.60 15 ต.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000
14 ต.ค.60 16 ต.ค.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
20 ต.ค.60 22 ต.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000
21 ต.ค.60 23 ต.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 3,000
27 ต.ค.60 29 ต.ค.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
28 ต.ค.60 30 ต.ค.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
3 พ.ย.60 5 พ.ย.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
4 พ.ย.60 6 พ.ย.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
10 พ.ย.60 12 พ.ย.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
11 พ.ย.60 13 พ.ย.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
17 พ.ย.60 19 พ.ย.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
18 พ.ย.60 20 พ.ย.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
24 พ.ย.60 26 พ.ย.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
25 พ.ย.60 27 พ.ย.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
1 ธ.ค.60 3 ธ.ค.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
2 ธ.ค.60 4 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000
8 ธ.ค.60 10 ธ.ค.60 35 12,900 12,500 11,900 3,000
9 ธ.ค.60 11 ธ.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 3,000
15 ธ.ค.60 17 ธ.ค.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
16 ธ.ค.60 18 ธ.ค.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
22 ธ.ค.60 24 ธ.ค.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
23 ธ.ค.60 25 ธ.ค.60 35 11,900 11,500 10,900 3,000
29 ธ.ค.60 31 ธ.ค.60 35 13,900 13,500 12,900 3,000
31 ธ.ค.60 1 ม.ค.61 35 14,900 14,500 13,900 3,000