COSTA FORTUNA ล่องเรือสำราญสุดหรู 5D4N

COSTA FORTUNA ล่องเรือสำราญสุดหรู 5D4N
ราคา: 15,999 บาท
รหัสสินค้า: TKT_TCV_CTF
สถานะสินค้า:
ล่องเรือสำราญสุดหรู COSTA FORTUNA 5 วัน 4 คืน
เส้นทาง THAI & CAMBODIA & VIETNAM 

พิเศษสุดๆ !! สำหรับ 800 ท่านแรกที่จอง รับสิทธิ์พิเศษทันที เข้าร่วมฟังบรรยาย ฟรี !! 
กับ ซินแสชื่อดัง อาจารย์ เป็นหนึ่ง วงษ์ภูดร
( ศาสตร์แห่งตัวเลข และลายเซ็น ) 


กำหนดการ วันที่ 31 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2561

ล่องเรือสำราญสุดหรูดีที่สุดกับ มิร่า ออนทัวร์


 
ประเภทห้องพักบนเรือ
COSTA FORTUNA
ผู้ใหญ่ท่านล่ะ
(พัก 2 ท่านต่อห้อง)
ผู้ใหญ่คนที่ 3 และ 4
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 13 ปี
(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)
พักเดี่ยว
Inside 15,999 11,999 8,999 23,999
Oceanview 18,999 11,999 8,999 26,999
Balcony 21,999 11,999 8,999 31,999
Mini Suite 23,999 13,999 8,999 -
Suite 26,999 13,999 8,999 -
Grand Suite 29,999 13,999 8,999 -
Hello Kitty Room Balcony 24,999 11,999 8,999 -
 
 
อัตรานี้ไม่รวม ค่าทิปพนักงานบนเรือ
- ผู้ใหญ่ ท่านละ 58 USD
- เด็ก ( อายุระหว่าง 2-13ปี) ท่านละ 29 USD
ตลอดการเดินทาง 5 วัน ซึ่งเป็นธรรมเนียมสาหรับการล่องเรือสาราญ ในส่วนนี้ลูกค้าต้องไปชาระเองบนเรือและจะถูกชาร์ตเข้าไปใน Cruise Card โดยอัตโนมัติ
***** หมายเหตุ สาหรับทัวร์เสริมบนฝั่งสามารถซื้อเพิ่มเติมบนเรือได้เลยครับ *****