เที่ยวพม่า 2 เมือง อินเล - มัณฑเลย์ 3 วัน 2 คืน

เที่ยวพม่า 2 เมือง อินเล - มัณฑเลย์ 3 วัน 2 คืน
ราคา: 16,900 บาท
รหัสสินค้า: BT-MMR061_FD
สถานะสินค้า:
ล่องเรือชมเมืองในสายน้ำ 'ทะเลสาปอินเล'
มัณฑเลย์ราชธานีสุดท้ายของพม่า 3 วัน 2 คืน
เที่ยว 2 เมือง 
สักการะพระมหามัยมุนี
สัมผัสวิถีชีวิตชาวอินทา
ชมสวนผักลอยน้ำ
สักการะพระบัวเข็ม