โปรพม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน

โปรพม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน
ราคา: 11,900 บาท
รหัสสินค้า: BT-MMR04_DD
สถานะสินค้า:
โปรพม่า 5 ดาว ย่างกุ้ง หงสาวดี สิเรียม พระธาตุอินทร์แขวน
สักการะ 3 พระมหาบูชาสถาน
พักหรู 5 ดาว 
พิเศษ กุ้งแม่น้ำเผา สลัดกุ้งมังกร
ฟรี กระเช้า ขึ้นพระธาตุอินทร์แขวน
ฟรี ชุดเสริมบารมี


อัตราค่าบริการและเงื่อนไขรายการท่องเที่ยว
 
เริ่มเดินทาง กลับจากเดินทาง จำนวน ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง เด็กไม่มีเตียง พักเดี่ยว
06 เม.ย.62 08 เม.ย.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000
12 เม.ย.62 14 เม.ย.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000
13 เม.ย.62 15 เม.ย.62 34+1 15,900 15,500 14,900 3,000
14 เม.ย.62 16 เม.ย.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000
19 เม.ย.62 21 เม.ย.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000
20 เม.ย.62 22 เม.ย.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000
26 เม.ย.62 28 เม.ย.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000
27 เม.ย.62 29 เม.ย.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000
03 พ.ค.62 05 พ.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000
04 พ.ค.62 06 พ.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000
10 พ.ค.62 12 พ.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000
11 พ.ค.62 13 พ.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000

BT-MMR04_DD_APR-AUG19
17 พ.ค.62 19 พ.ค.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000
18 พ.ค.62 20 พ.ค.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000
24 พ.ค.62 26 พ.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000
25 พ.ค.62 27 พ.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000
01 มิ.ย.62 03 มิ.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000
07 มิ.ย.62 09 มิ.ย.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000
14 มิ.ย.62 16 มิ.ย.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000
21 มิ.ย.62 23 มิ.ย.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000
28 มิ.ย.62 30 มิ.ย.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000
05 ก.ค.62 07 ก.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000
12 ก.ค.62 14 ก.ค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000
19 ก.ค.62 21 ก.ค.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000
26 ก.ค.62 28 ก.ค.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000
02 ส.ค.62 04 ส.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000
03 ส.ค.62 05 ส.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000
09 ส.ค.62 11 ส.ค.62 34+1 13,900 13,500 12,900 3,000
10 ส.ค.62 12 ส.ค.62 34+1 14,900 14,500 13,900 3,000
16 ส.ค.62 18 ส.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000
23 ส.ค.62 25 ส.ค.62 34+1 11,900 11,500 10,900 3,000
30 ส.ค.62 01 ก.ย.62 34+1 12,900 12,500 11,900 3,000