ทัวร์พม่า THE AURA MYANMAR 3D2N By SL (Nov-Mar'19) ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์พม่า THE AURA MYANMAR 3D2N By SL (Nov-Mar'19) ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 6,999 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_RGN08_SL
สถานะสินค้า:

ย่างกุ้ง หงสา สิเรียม อินทร์แขวน 

พักโรงแรมสุดหรู 5 ดาว

สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า

ร่วมพิธีมหามงคลเทินพระธาตุ

มื้อพิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง กุ้งแม่น้ำ ชาบูพม่า

นั่งกระเช้าขึ้นอินทร์แขวน

แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ

ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

 
 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม
05 – 06 พฤศจิกายน 2561 6,999 6,999 6,999 2,000
12 - 13 พฤศจิกายน 2561 6,999 6,999 6,999 2,000
19 – 20 พฤศจิกายน 2561 6,999 6,999 6,999 2,000
26 – 27 พฤศจิกายน 2561 6,999 6,999 6,999 2,000
03 – 04 ธันวาคม 2561 7,999 7,999 7,999 2,000
10 – 11 ธันวาคม 2561 8,999 8,999 8,999 2,000
17 – 18 ธันวาคม 2561 7,999 7,999 7,999 2,000
24 – 25 ธันวาคม 2561 7,999 7,999 7,999 2,000
31 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 8,999 8,999 8,999 2,000
07 – 08 มกราคม 2562 6,999 6,999 6,999 2,000
14 – 15 มกราคม 2562 6,999 6,999 6,999 2,000
21 – 22 มกราคม 2562 6,999 6,999 6,999 2,000
28 – 29 มกราคม 2562 6,999 6,999 6,999 2,000
18 – 19 กุมภาพันธ์ 2562 8,999 8,999 8,999 2,000
25 – 26 กุมภาพันธ์ 2562 6,999 6,999 6,999 2,000
04 – 05 มีนาคม 2562 6,999 6,999 6,999 2,000
11 – 12 มีนาคม 2562 6,999 6,999 6,999 2,000
18 – 19 มีนาคม 2562 6,999 6,999 6,999 2,000
25 – 26 มีนาคม 2562 6,999 6,999 6,999 2,000
** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
และหัวหน้าทัวร์ ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***