ทัวร์พม่าย่างกุ้ง หงสา อิทนร์แขวน สิเรียม BLESSING MYANMAR 3D2N By FD (Jul-Dec'18) ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์พม่าย่างกุ้ง หงสา อิทนร์แขวน สิเรียม  BLESSING MYANMAR 3D2N By FD (Jul-Dec'18) ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 10,888 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_RGN02_FD
สถานะสินค้า:

ย่างกุ้ง หงสา อิทนร์แขวน สิเรียม

สักการะ 3 มหาบูชาสถานของพม่า

ร่วมพิธีมหามงคลเชิญพระธาตุ ณ เจดีย์คาบาเอ

แจกฟรี!! องค์เทพทันใจ

พิเศษ!! เป็ดปักกิ่ง สลัดกุ้งมังกร กุ้งแม่น้ำเผา

ทัวร์พม่าดีสุด กับมิร่าออนทัวร์ 

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่ เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคาไม่รวมตั๋ว
05 – 07 กรกฎาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888
06 – 08 กรกฎาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3000 8,888
12 – 14 กรกฎาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888
19 – 21 กรกฎาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888
21 – 23 กรกฎาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888
26 – 28 กรกฎาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3000 8,888
02 – 04 สิงหาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888
03 – 05 สิงหาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3000 8,888
16 – 18 สิงหาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888
17 – 19 สิงหาคม 2561 11,888 11,888 11,888 3000 8,888
23 – 25 สิงหาคม 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888
30 ส.ค. – 01 ก.ย. 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888
06 – 08 กันยายน 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888
07 – 09 กันยายน 2561 11,888 11,888 11,888 3000 8,888
13 – 15 กันยายน 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888
20 – 22 กันยายน 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888
27 – 29 กันยายน 2561 10,888 10,888 10,888 3,000 8,888
28 – 30 กันยายน 2561 12,888 12,888 12,888 3,000 9,588
04 – 06 ตุลาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
05 – 07 ตุลาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
11 -13 ตุลาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
18 – 20 ตุลาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
19 – 21 ตุลาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
25 – 27 ตุลาคม 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
26 – 28 ตุลาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599
ตั้งแต่กรุ๊ปเดือน พฤศจิกายน 2561 เป็นต้นไปไฟล์ทบินจะเปลี่ยนเป็นเวลา FD258 21.40-23.25
01 – 03 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
02 – 04 พฤศจิกายน 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
03 – 05 พฤศจิกายน 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599
08 – 10 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
09 – 11 พฤศจิกายน 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
10 – 12 พฤศจิกายน 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599
15 – 17 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
16 – 18 พฤศจิกายน 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
17 – 19 พฤศจิกายน 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599
22 – 24 พฤศจิกายน 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
23 – 25 พฤศจิกายน 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599
24 – 26 พฤศจิกายน 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599
29 พ.ย. – 01 ธ.ค. 2561 11,999 11,999 11,999 3,000 8,999
30 พ.ย. – 02 ธ.ค. 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599
01 – 03 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599
05 – 07 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
06 – 08 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599
07 – 09 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
13 – 15 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599
14 – 16 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599
15 – 17 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599
20 – 22 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599
21 – 23 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599
22 – 24 ธันวาคม 2561 12,999 12,999 12,999 3,000 9,599
27 – 29 ธันวาคม 2561 13,999 13,999 13,999 3,000 9,999
28 – 30 ธันวาคม 2561 14,999 14,999 14,999 3,500 10,599
29 – 31 ธันวาคม 2561 14,999 14,999 14,999 3,500 10,599
30 ธ.ค. – 01 ม.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 3,500 10,599
31 ธ.ค. – 02 ม.ค. 2562 14,999 14,999 14,999 3,500 10,599
**ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี 3,900 บาท**
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น
ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***