MYANMAR STORY 3D2N BY 8M

 MYANMAR STORY 3D2N BY 8M
ราคา: 13,900 บาท
รหัสสินค้า: SPR_MYR_STY_8M
สถานะสินค้า:
 MYANMAR STORY 3D2N BY 8Mอัตราค่าบริการ

 
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่พักห้องละ
2-3 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ำกว่า
12 ขวบ
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
สิงหาคม : 28-30
กันยายน : 28-30
12,900 บาท 12,900 บาท 11,900 บาท 4,000 บาท
อัตราค่าบริการ ผู้ใหญ่พักห้องละ
2-3 ท่าน
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
มีเตียงเสริม
เด็กอายุต่ำกว่า 12 ขวบ
ไม่มีเตียงเสริม
พักเดี่ยว
ตุลาคม : 5-7/8-10/23-25
พฤศจิกายน : 3-5
ธันวาคม : 2-4
ธันวาคม : 9-11
ธันวาคม : 31 ธ.ค-2 ม.ค
มกราคม : 26-28
กุมภาพันธ์ : 16-18
มีนาคม : 1-3
(พักโรงแรม ระดับ 4 ดาว)
14,900 บาท 14,900 บาท 13,900 บาท 4,000 บาท