ทัวร์จีน T-SUD GUILIN HEAVEN ON EARTH 6D5N By CZ (Nov-Jan'19) ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์จีน T-SUD GUILIN HEAVEN ON EARTH 6D5N By CZ (Nov-Jan'19) ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 15,999 บาท
รหัสสินค้า: ZGT_BZKWL03_CZ
สถานะสินค้า:

ที่สุด!! กุ้ยหลินเมืองสวรรค์

ชมนาขั้นบันไดสันหลังมังกร

นั่งกระเช้าเขาเหยาซาน 

ชมวิวสายน้ำและขุนเขาที่ซียงกง

เมนูพิเศษ!! เผือกคริสตัล , ปลาแช่เบียร


ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

 
อัตราค่าบริการ
กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
 เด็กอายุ
ต่ำกว่า 18 ปี
พักเดี่ยวเพิ่ม ราคา
ไม่รวม
ตั๋ว
08 – 13 พฤศจิกายน 2561 15,999 15,999 3,500 7,900
29 พ.ย. – 04 ธ.ค.61 16,999 16,999 3,500 7,900
13 – 18 ธันวาคม 2561 15,999 15,999 3,500 7,900
17 – 22 มกราคม 2562 15,999 15,999 3,500 7,900
24 – 29 มกราคม 2562 15,999 15,999 3,500 7,900
 
***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่นและหัวหน้าทัวร์
ท่านละ 250 หยวน/ทริป/ต่อท่าน***