ทัวร์จีน GOLDEN WUHAN GINKGO 4 วัน 3 คืน (CZ) ต.ค-พ.ย. 61 ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์จีน GOLDEN WUHAN GINKGO 4 วัน 3 คืน  (CZ) ต.ค-พ.ย. 61 ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 19,900 บาท
รหัสสินค้า: GO1_WUH-CZ002
สถานะสินค้า:
ไม่เข้าร้านรัฐบาล • ชมกิงโกะเปลี่ยนสีเหลืองทองอร่าม • อิสระถ่ายรูปและสัมผัสบรรยากาศที่ THE BUND WUHAN ตึกเมืองสไตล์ตะวันตก • วัดกุยหยวน...เป็นวัดที่เก่าแก่และใหญ่ 1 ใน 4 ประจำเมืองอู่ฮั่นกว่า 300 ปี • พิเศษพักโรงแรม 5 ดาว 1 คืน • ลิ้มรสเมนูพิเศษ.. กุ้งข่งเบ้ง หมูประธานเหมา เป็ดปักกิ่ง ปลาอู่ฉาง

ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์ 
   กำหนดการเดินทาง  
วันที่ 30 ต.ค. – 02 พ.ย. 61 19,900.-
วันที่ 05-08 พ.ย. 61 19,900.-
   
 
 ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 1,500 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 80 หยวน /ท่าน/ทริป