ทัวร์จีน คุนหมิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน IMPRESSION LIJIANG 6 วัน 5 คืน (MU) ก.ย.-ต.ค. ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์จีน คุนหมิง หุบเขาพระจันทร์สีน้ำเงิน IMPRESSION LIJIANG 6 วัน 5 คืน  (MU) ก.ย.-ต.ค. ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 23,900 บาท
รหัสสินค้า: GO1_KMG-MU001
สถานะสินค้า:
• ชมวัดลามะ...จำลองมาจากพระราชวังโปตาลากง แห่งทิเบต • พิชิต 2 ภูเขาหิมะ หุบเขาสีน้ำเงิน • เที่ยวเชียงกรีล่า เมืองแห่งความฝัน • ชมความงดงามของมรดกโลก เมืองลี่เจียง • ชมโชว์ฝีมือของผู้กำกับชื่อดังจางอวี้โหมว ..IMPRESSION LIJIANG • เมนู พิเศษ!! สุกี้ปลาแซลมอน อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด

ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
 
   กำหนดการเดินทาง  
วันที่ 21-26 ส.ค. 61 26,900.-
วันที่ 28 ส.ค. – 02 ก.ย. 61 22,900.-
วันที่ 07-12 ก.ย. 61 23,900.-
วันที่ 17-22 ก.ย. 61 23,900.-
วันที่ 12-17 ต.ค. 61 25,900.-
วันที่ 15-21 ต.ค. 61 25,900.-
 
ราคา รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท แล้ว
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 120 หยวน /ท่าน/ทริป