ทัวร์คุนหมิง ถ้ำไซอิ๋ว สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (MU) ก.ย.-ธ.ค.61 ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

ทัวร์คุนหมิง ถ้ำไซอิ๋ว สะพานแก้ว 4 วัน 3 คืน (MU) ก.ย.-ธ.ค.61 ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์
ราคา: 9,900 บาท
รหัสสินค้า: GO1_KMG-MU003
สถานะสินค้า:
• สัมผัสความสวยงาม ตื่นตาตื่นใจของแผ่นดินสีแดง...ที่เมืองตงชวน • ชมความงามของหินปูนงอกโดยธรรมชาติ... ถ้ำไซอิ๋ว • ท้าความเสียวกับสะพานแก้ว...สูงกว่า 20 เมตรจากระดับน้ำทะเล • สัมผัสความเย็นและชมดอกไม้ตามฤดูกาล...ภูเขาเจี๊ยวจื่อ • เมนู พิเศษ!! อาหารกวางตุ้ง สุกี้เห็ด

ทัวร์จีนดีที่สุดกับมิร่าออนทัวร์

 
   กำหนดการเดินทาง  
วันที่ 01-04 ก.ย. 61 9,900.-
วันที่ 09-12 ก.ย. 61 9,900.-
วันที่ 26-29 ต.ค  61 12,900.-
วันที่ 29 ต.ค – 01 พ.ย.  61 12,900.-
วันที่ 03-06 พ.ย. 61 12,900.-
วันที่ 17-20 พ.ย. 61 12,900.-
วันที่ 08-11 ธ.ค. 61 14,900.-
วันที่ 19-22 ธ.ค. 61 12,900.-
 
ราคายังไม่รวมค่าวีซ่า ท่านละ 1,500 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 200 หยวน /ท่าน/ทริป