ทัวร์จีน ครบสูตรเฉิงตู เขาง้อไบ๊ ซงผิงโกว 8 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

ทัวร์จีน ครบสูตรเฉิงตู เขาง้อไบ๊ ซงผิงโกว  8 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)
ราคา: 32,900 บาท
รหัสสินค้า: GHD-CTU-TG002
สถานะสินค้า:
ครบสูตรเฉิงตู เขาง้อไบ๊ ซงผิงโกว  

8 วัน 7 คืน โดยสายการบินไทย (TG)

 
   กำหนดการเดินทาง  
วันที่ 27 ต.ค. – 03 พ.ย. 61 39,900.-
วันที่ 02-09 พ.ย. 61 32,900.-
วันที่ 04-11 พ.ย. 61 32,900.-


 
 รวมค่าวีซ่าแบบเดี่ยว ท่านละ 1,500 บาท
ราคานี้ไม่รวมค่าทิปมัคคุเทศก์ท้องถิ่นและคนขับรถ รวม 160 หยวน /ท่าน/ทริป

 
 
  เส้นทางการเดินทาง
  โปรแกรมเดินทาง เช้า เที่ยง ค่ำ โรงแรมที่พัก
1 กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ)-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)(10.05-14.00) -เม่าเสี้ยน   ???? MAOXIAN INTER HOTEL
OR SAME
2 อุทยานซงผิงโกว(รวมรถุทยาน)-เมืองชวนจื่อ ???? ???? ???? MINGJIANG HAOTING HOTEL OR SAME
3 อุทยานหวงหลง(ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง)-เม่าเสี้ยน ???? ???? ???? MAOXIAN INTER HOTEL
OR SAMR
4 เม่าเสี้ยน-เฉิงตู-เล่อซาน-ล่องเรือชมหลวงพ่อโตเล่อซาน-ง้อไบ๊ ???? ???? ???? GARDEN CITY HOTEL
OR SAME
5 ยอดเขาจินติ่ง(รวมกระเช้า)-วัดเป้ากว่อ ???? ???? ???? GARDEN CITY HOTEL
OR SAME
6 ง้อไบ๊-เฉิงตู-ร้านผ้าไหม-เมืองโบราณหวงซี-ร้านยางพารา-ซอยกว้างซอยแคบ ???? ???? ???? ACME HOTEL OR SAME
7 ศูนย์วิจัยหมีแพนด้า(รวมรถแบตเตอรี่)-ร้านหยก-ถนนคนเดินซุนซีลู่-โชว์เปลี่ยนหน้ากาก ???? ???? ???? ACME HOTEL OR SAME
8 ร้านนวดฝ่าเท้า-ถนนโบราณจิ่งหลี่-เฉิงตู(สนามบินเฉิงตูซวงหลิว)-กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) (15.05-17.20) ???? ????