รับจัดกรุ๊ปเหมา


 
บริษัท ไฮโซดีทัวร์ จำกัด
 
                    เรามีบริการจัดทำแพคเกจทัวร์เดินทางต่างประเทศและในประเทศรวมถึงบริการจัดหาและวางแผนการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ แบบกลุ่มส่วนตัวและกรุ๊ปทัวร์ ที่โดดเด่นในเรื่องของคุณภาพพร้อมยังทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการเป็นผู้กระจายบริการท่องเที่ยวและทำการตลาดไปสู่ลูกค้าด้วยช่องทางการตลาดอันหลากหลาย (Tours Distributor) ในกลุ่มพันธมิตรบริษัทท่องเที่ยวชั้นนำ
และนี่เป็นส่วนหนึ่งของภาพความประทับใจที่เรามอบให้กับคุณลูกค้าค่ะคณะศึกษาดูงานประเทศเกาหลีใต้  6-10 พฤษภาคม 2557
กรุ๊ปคณาจารย์ คณะพระนิสิตมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัยทริปญี่ปุ่นโตเกียว 4~8เมษายน 59
ทริปโฮจิมิน ดาลัด15~18 มีนาคม59ทริปฮ่องกง เซิ้นเจิ้น จูไห่ มาเก๊า 4วัน 3คืน 26-29 กันยายน 2558
กรุู๊ปพระอาจาร์ย พุกาม มัณฑเลย์
14~17 ธ.ค 59


 

ทริปคณะลูกค้ากรุ๊ป AIA พุกาม – มัณฑะเลย์ ณ ประเทศพม่า 9-12 ก.ค.59

ทริปบริษัทบางกอกสหประกันภัย จำกัด ครบรอบ 87ปี ณ ประเทศไต้หวัน 6-10เม.ษ.59


ทริป คณะกรุ๊ป AIA เมดาน-อินโดนีเซีย 2-6ต.ค.58
ทริปคณะครูโรงเรียนวัดนวลนรดิษ ณ ประเทศเวียดนาม 10-14 ต.ค.58ทริปสมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย ณ คลับเมดภูเก็ต 21-23 มี.ค.58
ทริปอังกฤษ 9-15 พ.ค.59


ทริป ฉางซา จางเจียเจี้ย 24-29ต.ค.58


ทริป พม่า ย่างกุ้ง หงสา อินทร์แขวน สิเรียม 4วัน3คืน 12-15ก.พ.57 
ไม่มีรายการสินค้าในหมวดหมู่ที่เลือก.